SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง ประกันสังคมแจงทายาทลูกจ้างไม่รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเพียง 6 ล้านบาท

เรื่อง ประกันสังคมแจงทายาทลูกจ้างไม่รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเพียง 6 ล้านบาท | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ประกันสังคมแจงทายาทลูกจ้างไม่รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเพียง 6 ล้านบาท, บทความ เรื่อง ประกันสังคมแจงทายาทลูกจ้างไม่รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเพียง 6 ล้านบาท, ตัวอย่าง เรื่อง ประกันสังคมแจงทายาทลูกจ้างไม่รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเพียง 6 ล้านบาท, HR, HRM

รายละเอียด 65/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงยอดเงินทดแทนที่ทายาทของลูกจ้างซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานไม่มารับ วงเงินประมาณ 6 ล้านบาทเท่านั้น โดยที่ สปส.ได้แจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายแล้ว
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงต่อกรณีที่กลุ่มองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย อ้างว่าลูกจ้างจำนวนมากไม่รู้สิทธิการรับเงินจากกองทุนเงินทดแทนในกรณีเสียชีวิต โดยระบุว่ามีลูกจ้างและทายาทจำนวนมากไม่ได้มารับเงินทดแทน มีวงเงินสูงถึง 27 ล้านบาทนั้น
การขอรับเงินทดแทนของลูกจ้างในทุกกรณีมีข้อกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจน กรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิมาขอรับเงินทดแทนภายในสามปีหลังจากที่ สปส.ได้แจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตามระเบียบของ สปส.แล้ว เงินทดแทนดังกล่าวต้องโอนเข้าบัญชีเป็นรายได้ของกองทุนฯ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2547 ซึ่งถือเป็นเงินผูกพันที่ต้องจ่าย ประกอบด้วย เงินทดแทนที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ เงินสมทบที่ต้องจ่ายคืนนายจ้างและเงินทดแทนประจำปี ที่ได้มีการตั้งประมาณการไว้ล่วงหน้าจากยอดรับแจ้งการประสบอันตรายทั้งปี และต่อมาหากได้รับวินิจฉัยเป็นกรณีไม่มีสิทธิ สปส.ต้องโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของกองทุนเงินทดแทนภายใน 3 ปี
สำหรับยอดการตัดรายได้ผูกพันปี 2547 จำนวนประมาณ 27 ล้านบาทนั้น เป็นยอดเงินทดแทนที่ไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินตามการประมาณการล่วงหน้า เพียง 6 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนอีก 21 ล้านบาท เป็นยอดเงินทดแทนประมาณการที่สำรองไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องจ่ายกรณีวินิจฉัยว่ามีสิทธิ หากต่อมาปรากฏว่าผลการวินิจฉัยไม่มีสิทธิ จึงจะตัดเป็นรายได้ผูกพันเมื่อครบ 3 ปี ตามระเบียบฯ
“อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการตัดรายได้ผูกพันดังกล่าว สปส. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว และไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปเป็นทุนหมุนเวียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากลูกจ้างผู้ประกันตนรายใดต้องการทราบถึงสิทธิการรับเงินทดแทนในทุกๆ กรณี ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่โทร.สายด่วน 1506” เลขาธิการกล่าวย้ำในตอนท้าย

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2401 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ