ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง ประกันสังคมจับมือ ธ.มิซูโฮฯ เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เรื่อง ประกันสังคมจับมือ ธ.มิซูโฮฯ เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ประกันสังคมจับมือ ธ.มิซูโฮฯ เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, บทความ เรื่อง ประกันสังคมจับมือ ธ.มิซูโฮฯ เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, ตัวอย่าง เรื่อง ประกันสังคมจับมือ ธ.มิซูโฮฯ เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, HR, HRM

รายละเอียด 67/2548

ประกันสังคมอำนวยความสะดวกให้นายจ้าง โดยร่วมมือกับธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด เพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับธนาคารซิตี้แบงก์ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนายจ้างในการเดินทางไปติดต่อที่ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย e-Government ของรัฐบาลในปัจจุบัน ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมานั้น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น สปส.ได้ร่วมมือกับธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด พัฒนาระบบการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกอบการทางอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ GCMS (Global Cash Management Service) ของธนาคารมิซูโฮ ฯ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความพร้อมในการให้บริการในระบบดังกล่าว โดยผู้ประกอบการสามารถชำระเงินสมทบโดยการบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่สถานประกอบการ เพื่อส่งข้อมูลเงินสมทบให้ สปส.และแจ้งธนาคารเพื่อหักเงินในบัญชี ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป
สถานประกอบการใดสนใจสมัครส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนฯ ผ่านระบบดังกล่าวสามารถขอรับแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอ Username และ Password จาก สปส.เขตพื้นที่ หรือ สปส.จังหวัดที่ส่งเงินสมทบ หรือ download จากWebsite ของ สปส. www.sso.go.th และส่งใบสมัครให้กับ สปส.เขตพื้นที่หรือจังหวัด หรือยื่นความจำนงกับธนาคารมิซูโฮ ฯ เพื่อขอ Username และ Password ในการส่งคำสั่งชำระเงินผ่านระบบ GCMS สำหรับสถานประกอบการใดที่ใช้บริการระบบ GCMS ของธนาคารในการชำระเงินภาษีสรรพากร สรรพสามิต อยู่แล้ว สามารถใช้ Username และ Password เดิม เพื่อใช้ในการชำระเงินสมทบให้กับ สปส. ได้เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องยื่นขอ Username และ Password ในส่วนของการส่งข้อมูลของ สปส.ทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมเท่านั้น
สถานประกอบการใดมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.สายด่วน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ธนาคารมิซูโฮ ฯ โทร.0-2638-1259-60

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2737 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55145 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน