ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน

เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน, บทความ เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน, ตัวอย่าง เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน, HR, HRM

รายละเอียด 72 /2548

ประกันสังคมย้ำยังไม่มีนโยบายนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยมาใช้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมปัจจุบัน
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่หนังสือพิมพ์บางฉบับเสนอข่าวสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยมาใช้กับผู้ประกันตนว่า
“สปส.ยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้างผู้ประกันตน โดยการนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยมาใช้ เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นกว่า 8 ล้านคนที่จ่ายเงินสมทบแต่ไม่เคยมาใช้สิทธิ์ได้จ่ายเงินสมทบน้อยลง หากเป็นเช่นนั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายประกันสังคมซึ่งตราขึ้นมาบังคับใช้เพื่อสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงานทุกระดับ คือผู้ที่มีรายได้มากช่วยเหลือตัวเองได้นำเงินมาเฉลี่ยช่วยผู้มีรายได้น้อย”
การประกันสังคมจึงไม่สามารถใช้วิธีการสมัครใจเหมือนการประกันชีวิตได้ เพราะไม่เช่นนั้นการเก็บเงินสมทบจะต้องจัดเก็บในอัตราที่สูงกว่านี้ ทั้งนี้หาก สปส.จะนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันภัยมาใช้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการศึกษาเตรียมการเพื่อกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของความคุ้มครอง การจัดเก็บเงินสมทบ การจ่ายสิทธิประโยชน์ ฯลฯ
“ที่ผ่านมา สปส. ได้ศึกษาและหารือร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตเอกชนด้วย เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2548 ที่ผ่านมาได้หารือถึงแนวทางการจัดเก็บเงินสมทบของแรงงานนอกระบบในรูปแบบของการประกันชีวิต ขณะนี้มีความคืบหน้าว่าควรจัดเก็บในรูปแบบฝ่ายเดียวเป็นอัตราเดียว (Flat Rate) ซึ่งอยู่ระหว่างการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อหาอัตราที่เหมาะสมต่อไป” เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย
................................................
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.thประกันสังคมย้ำยังไม่มีนโยบายนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยมาใช้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมปัจจุบัน
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่หนังสือพิมพ์บางฉบับเสนอข่าวสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยมาใช้กับผู้ประกันตนว่า
“สปส.ยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้างผู้ประกันตน โดยการนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยมาใช้ เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นกว่า 8 ล้านคนที่จ่ายเงินสมทบแต่ไม่เคยมาใช้สิทธิ์ได้จ่ายเงินสมทบน้อยลง หากเป็นเช่นนั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายประกันสังคมซึ่งตราขึ้นมาบังคับใช้เพื่อสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงานทุกระดับ คือผู้ที่มีรายได้มากช่วยเหลือตัวเองได้นำเงินมาเฉลี่ยช่วยผู้มีรายได้น้อย”
การประกันสังคมจึงไม่สามารถใช้วิธีการสมัครใจเหมือนการประกันชีวิตได้ เพราะไม่เช่นนั้นการเก็บเงินสมทบจะต้องจัดเก็บในอัตราที่สูงกว่านี้ ทั้งนี้หาก สปส.จะนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันภัยมาใช้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการศึกษาเตรียมการเพื่อกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของความคุ้มครอง การจัดเก็บเงินสมทบ การจ่ายสิทธิประโยชน์ ฯลฯ
“ที่ผ่านมา สปส. ได้ศึกษาและหารือร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตเอกชนด้วย เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2548 ที่ผ่านมาได้หารือถึงแนวทางการจัดเก็บเงินสมทบของแรงงานนอกระบบในรูปแบบของการประกันชีวิต ขณะนี้มีความคืบหน้าว่าควรจัดเก็บในรูปแบบฝ่ายเดียวเป็นอัตราเดียว (Flat Rate) ซึ่งอยู่ระหว่างการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อหาอัตราที่เหมาะสมต่อไป” เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2547 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55145 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน