SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.

บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ., บทความ บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ., ตัวอย่าง บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ., HR, HRM


ถาม บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีบทกำหนดโทษอย่างไร
 
ตอบ 1.  กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญาหากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน
     หรือไม่ปฏิบัติตามมีบทกำหนดโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน  5,000  บาท  จำคุกไม่เกิน  1  ปี    
     หรือปรับไม่เกิน  200,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.  การปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานคดีอาญา  เป็นอันระงับ
3.  การฝ่าฝืนกฎหมายอธิบดีมีอำนาจเปรียบเทียบสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ           
     ผู้ว่าราชการจังหวัด  มีอำนาจเปรียบเทียบปรับสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
     การชำระค่าปรับภายใน  30  วัน  นับเท่าวันที่ได้รับแจ้งผลคดี  คดีอาญา  เป็นอันเลิกกัน
     ถ้าไม่ยอมเปรียบเทียบปรับหรือไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนด  พนักงานสอบสวน  
     (ตำรวจ)  จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

อ้างอิงจาก : กระทรวงแรงงาน

จำนวนผู้ชม 2262 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ