SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ขอเลิกจ้างเฉพาะกรณีผิดร้ายแรง

ขอเลิกจ้างเฉพาะกรณีผิดร้ายแรง | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขอเลิกจ้างเฉพาะกรณีผิดร้ายแรง, บทความ ขอเลิกจ้างเฉพาะกรณีผิดร้ายแรง, ตัวอย่าง ขอเลิกจ้างเฉพาะกรณีผิดร้ายแรง, HR, HRM


        การที่ศาลจะอนุญาตให้นายจ้างเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างนั้น จะต้องปรากฏว่ามีเหตุถึงขั้นให้เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้ นั่นคือต้องกระทำผิดร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้างได้ ศาลจึงจะอนุญาตให้เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้
 
         เมื่อนายจ้างอ้างเหตุเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างว่าลักน้ำมัน เป็นการทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน ที่ให้เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และเป็นความผิดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(1) เห็นได้ว่านายจ้างขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเฉพาะกรณีกระทำผิดร้ายแรง ซึ่งเลิกจ้างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเท่านั้น เมื่อศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังไม่ได้ว่า กรรมการลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างซึ่งเป็นความผิดกรณีร้ายแรง จึงไม่มีเหตุเพียงพอที่จะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง
 
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2336/2538)
จำนวนผู้ชม 1957 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ