SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]



 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลูกจ้างที่ทดลองงานในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือน นายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนหรือไม่

ลูกจ้างที่ทดลองงานในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือน นายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกจ้างที่ทดลองงานในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือน นายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ , บทความ ลูกจ้างที่ทดลองงานในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือน นายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ , ตัวอย่าง ลูกจ้างที่ทดลองงานในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือน นายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ , HR, HRM



        กฎหมายประกันสังคมกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน โดยมิได้ยกเว้นลูกจ้างทดลองงาน หากนายจ้างได้มีการจ้างลูกจ้างแม้จะกำหนดให้มีระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน หรือ 4 เดือน นายจ้างยังคงต้องมีหน้าที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างลูกจ้าง โดยถ้าเป็นลูกจ้างที่ไม่เคยมีเลขประกันสังคมให้ยื่นแบบ สปส.1-03 ถ้าลูกจ้างมีเลขประกันสังคมแล้ว ให้ใช้แบบ สปส.1-03/1

 

 

 

แหล่งข้อมูล : วารสารประกันสังคม





จำนวนผู้ชม 2811 ครั้ง




ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ