SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สิทธิประโยชน์นายจ้างในการร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สิทธิประโยชน์นายจ้างในการร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์นายจ้างในการร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน, บทความ สิทธิประโยชน์นายจ้างในการร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ตัวอย่าง สิทธิประโยชน์นายจ้างในการร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน, HR, HRM


   นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการมีส่วนร่วมฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ / ฝีมือให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน หรือฝึกยกระดับฝีมือแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของตนเอง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537

   1. นายจ้าง / ผู้สนใจ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการฝึกอาชีพพร้อมหลักฐาน ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในการอนุมัติหลักสูตร การจัดหาอุปกรณ์และครูฝึก และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ

   2. การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
      (1) เอกชน / นายจ้าง สามารถยื่นคำขอเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
      (2) จัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่อคนหางานในประเทศ ทั้งนี้ เอกชน/นายจ้าง จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537

แหล่งข้อมูล : กระทรวงแรงงาน

จำนวนผู้ชม 3556 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ