SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลากิจเป็นเท็จเป็นการละทิ้งหน้าที่

ลากิจเป็นเท็จเป็นการละทิ้งหน้าที่ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลากิจเป็นเท็จเป็นการละทิ้งหน้าที่, บทความ ลากิจเป็นเท็จเป็นการละทิ้งหน้าที่, ตัวอย่าง ลากิจเป็นเท็จเป็นการละทิ้งหน้าที่, HR, HRM


การเลิกจ้างจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ว่า มีเหตุที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่
ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ ต่อมาได้โทรศัพท์ลากิจและได้ยื่นใบลากิจย้อนหลังอันเป็นการแจ้งเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  แม้ลูกจ้างอาจจะโทรศัพท์ขอลากิจต่อผู้บังคับบัญชาและยื่นใบลากิจเป็นลายลักษณ์อักษรย้อยหลังได้ก็ตาม  แต่เมื่อลูกจ้างแจ้งเหตุแห่งการลากิจเป็นเท็จแล้ว ลูกจ้างย่อมไม่มีข้ออ้างที่จะยกเป็นเหตุในการลากิจได้ การที่ลูกจ้างหยุดงานไปจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ อันเป็นเหตุที่นายจ้างเลิกจ้างได้ นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 (คำพิพากษาฎีกาที่  2053/2531)
จำนวนผู้ชม 2049 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ