ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สิทธิประโยชน์นายจ้างในการจ้างคนงานต่างด้าว

สิทธิประโยชน์นายจ้างในการจ้างคนงานต่างด้าว | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์นายจ้างในการจ้างคนงานต่างด้าว, บทความ สิทธิประโยชน์นายจ้างในการจ้างคนงานต่างด้าว, ตัวอย่าง สิทธิประโยชน์นายจ้างในการจ้างคนงานต่างด้าว, HR, HRM


   นายจ้างที่ประสงค์จะรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงานมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

   1. นายจ้างที่จ้างคนงานต่างด้าวทั่วไป
นายจ้างสามารถจ้างคนงานต่างด้าวทำงานได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น แต่ไม่สามารถ
จ้างคนงานต่างด้าวทำงานในอาชีพ 39 อาชีพที่กำหนดใน พ.ร.ฎ. กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
พ.ศ. 2522 โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมหลักฐาน

   2. นายจ้างที่จ้างคนงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
นายจ้างต้องนำคนงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่ทำงานอยู่ด้วยมายื่นคำขอรับใบอนุญาต และเสียค่าใช้จ่าย
เป็นค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าทำบัตร เป็นต้น รวมไม่ต่ำกว่า 3,250 บาท ต่อคนงานต่างด้าว 1 คน
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 13 ตุลาคม 2544 เมื่อพ้นกำหนดจะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจังทั้งตัว
แรงงานนายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล : กระทรวงแรงงาน

จำนวนผู้ชม 3709 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน