SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Promotion)

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Promotion) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Promotion), บทความ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Promotion), ตัวอย่าง Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Promotion), HR, HRM


การเลื่อนระดับปรับตำแหน่ง  (Promotion)
 
Competency มีประโยชน์ในการเลื่อนระดับปรับตำแหน่ง  (Promotion) ดังนี้
 
 
1. ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยพิจารณาทั้งในเรื่องความสามารถในงาน (Technical Competencies)  และความสามารถทั่วไป (General Competencies)  เช่นด้านการบริหารจัดการ  ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านระบบการคิดการพิจารณาความเหมาะสม นั้น โดยทั่วไปพิจารณาจาก ความสามารถหลัก ตามตำแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นประกอบการพิจารณา พร้อม จัดทดสอบความความสามารถหลักตามตำแหน่งงานใหม่ ประกอบ
 
 
2. ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการเลื่อนระดับปรับตำแหน่งเหมือนอดีตที่ผ่านมาดังคำกล่าวที่ว่า  “ได้หัวหน้าแย่ๆ มาหนึ่งคน และต้องสูญเสียผู้ปฏิบัติงานเก่งๆ ไปอีกหนึ่งคน”  ซึ่งหมายถึง การที่องค์กรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งคน จากคุณสมบัติที่ว่าคนๆ นั้นทำงานเก่งในตำแหน่งเดิมอยู่มานาน  ผลงานดีตลอด  ซื่อสัตย์สุจริต  แล้วจะตอบแทนเขาโดยการเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขั้น ทั้งๆที่ในความเป็นจริงผู้ทีได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้น เขาไม่มีความสามารถในการปกครองคนเลย
จำนวนผู้ชม 4000 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ