SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ปลอมใบลาช่วยลูกน้อง

ปลอมใบลาช่วยลูกน้อง | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ปลอมใบลาช่วยลูกน้อง, บทความ ปลอมใบลาช่วยลูกน้อง, ตัวอย่าง ปลอมใบลาช่วยลูกน้อง, HR, HRM        โจทก์เป็นหัวหน้าคนงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการลาของลูกจ้าง บันทึกรายงานสถิติการมาทำงานของลูกจ้างเพื่อคำนวณค่าจ้าง การที่ ว. ลูกจ้างรายวันไม่ไปทำงานตามปกติในวันที่ 22 กันยายน 2530 โดมิได้ลาตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยนายจ้าง ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง แทนที่โจทก์จะรายงานต่อนายจ้างตามความเป็นจริง โจทก์กลับปลอมใบลาของ ว. โดยปลอมลายมือชื่อของ ว. ลงในใบลา เพื่อเป็นหลักฐานว่า ว. ได้ลาถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและมีสิทธิได้รับค่าจ้าง เมื่อใบลาเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งสำหรับค่าจ้าง และนายจ้างได้จ่ายค่าจ้างและเบี้ยขยันให้แก่ ว. โดยเชื่อตามพยานหลักฐานปลอมซึ่งโจทก์ทำขึ้น โจทก์ย่อมมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

 

 (คำพิพากษาฎีกาที่ 2132/2531)

จำนวนผู้ชม 2090 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ