SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

นายจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

นายจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นายจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน, บทความ นายจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน, ตัวอย่าง นายจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน, HR, HRM


            นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีในสถานพยาบาลใดก็ได้ โดยทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน หรือใช้แบบ กท.44 ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา หากสถานพยาบาลนับเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ให้นายจ้างกรอกรายละเอียดแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 และแบบส่งตัวเข้ารักษาพยาบาลต่อสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายของลูกจ้าง
 
 
 
 
ที่มา : วารสารประกันสังคม
จำนวนผู้ชม 2457 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ