SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ผลิตสินค้าชำรุดทำให้นายจ้างเสียหาย

ผลิตสินค้าชำรุดทำให้นายจ้างเสียหาย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตสินค้าชำรุดทำให้นายจ้างเสียหาย, บทความ ผลิตสินค้าชำรุดทำให้นายจ้างเสียหาย, ตัวอย่าง ผลิตสินค้าชำรุดทำให้นายจ้างเสียหาย, HR, HRM


            กรรมการลูกจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตถึงน้ำมันรถยนต์ได้ผลิตถังน้ำมันแต่ถังน้ำมันชำรุดเป็นเหตุให้นายจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ลูกค้า ผู้จัดการได้เคยเตือนแล้ว แต่ก็ไม่ดีขึ้น กรรมการลูกจ้างยังทำให้นายจ้างต้องเสียหายเป็นเงินค่อนข้างสูง ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างหลายครั้งหลายหน เป็นเวลานานนายจ้างย่อมมีสิทธิเลิกจ้างได้นั้น แม้คำวินิจฉัยดังกล่าว จะไม่ระบุว่าโดยเจตนาหรือจงใจก็ตาม แต่ก็เป็นคำวินิจฉัยที่มีเนื้อหาสาระ แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการวินิจฉัยถึงกรณีที่กรรมการลูกจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างโดยคำนึงถึงเจตนาและการจงใจของกรรมการลูกจ้างอันเป็นเหตุเลิกจ้างได้ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท
 
             แม้คำวินิจฉัยของศาลแรงงาน ระบุว่าผู้จัดการได้เคยเตือนกรรมการลูกจ้างแล้วก็ไม่ดีขึ้น กรรมการลูกจ้างยังทำให้นายจ้างต้องเสียหายค่อนข้างสูงนั้น การเตือนดังกล่าวเป็นการเตือนที่มีลักษณะแตกต่างกับใบเตือนของบริษัทที่กำหนดว่า บริษัทจะลงโทษด้วยใบเตือนครั้งละ 1 ใบ อันเป็นโทษตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทนายจ้าง ทั้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งคำวินิจฉัยในประเด็นที่ว่านายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างหรือไม่เท่านั้น ดังนั้นเตือนของผู้จัดการที่เตือนกรรมการลูกจ้าง จึงมิใช่เป็นการเตือนตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จึงมิต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน (คำพิพากษาฎีกาที่ 3682/2530)
จำนวนผู้ชม 1893 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ