SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

บทความเย้ยหยันเหน็บแนม

บทความเย้ยหยันเหน็บแนม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บทความเย้ยหยันเหน็บแนม, บทความ บทความเย้ยหยันเหน็บแนม, ตัวอย่าง บทความเย้ยหยันเหน็บแนม, HR, HRM


        บทความที่กรรมการลูกจ้างทำขึ้นมีใจความทำนองเหน็บแนมเย้ยหยัน ฝ่ายบริหารของนายจ้างที่สั่งย้าย พ. ไปประจำที่อื่น เป็นการไม่เคารพกฎเกณฑ์บ้านเมือง ไม่รู้กฎหมาย ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น บ้าคลั่ง และประนามฝ่ายบริหารว่าชอบกล่าวโกหก โออวด แม้ย้ายนาย พ.  ไปแล้วผู้ที่เป็นฝ่ายนาย พ. ก็ไม่ไร้ที่พึ่ง ยังมีผู้จะติดตามหาข้อเท็จการทุจริตคอร์รับชั่นในสถาบันผู้ร้องอีกต่อไปกับมีข้อความอื่นอีกเช่นนี้ มิใช่เป็นเรื่องความสันนิษฐานสาเหตุการย้ายนาย พ. และมิใช่เป็นการแจ้งให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานทราบในการติดตามสืบหาข้อเท็จจริงการทุจริตเพราะคณะกรรมการสหภาพแรงงานมีจำนวนจำกัด กรรมการลูกจ้างอาจสื่อสารติดต่อกันเป็นการเฉพาะได้โดยไม่ต้องแจกเอกสารดังกล่าวให้เป็นการอื้อฉาว แม้บทความจะไม่ยื่นยันตัวบุคคลผู้ทุจริตโดยตรงแต่อย่างน้อยก็เข้าใจได้ว่ามีการทุจริตในสถานบันนายจ้าง บทความดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำในส่วนที่เกี่ยวกับงานของนายจ้างโยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการก่อน เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของนายจ้าง (คำพิพากษาฎีกาที่ 4472/2530)
จำนวนผู้ชม 1961 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ