ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้นายจ้างเสียหาย 4 แสนบาทเศษ

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้นายจ้างเสียหาย 4 แสนบาทเศษ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้นายจ้างเสียหาย 4 แสนบาทเศษ, บทความ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้นายจ้างเสียหาย 4 แสนบาทเศษ, ตัวอย่าง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้นายจ้างเสียหาย 4 แสนบาทเศษ, HR, HRM


        ตามข้อบังคับองค์การแบตเตอรี่ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2522 อันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การงานโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และข้อบังคับดังกล่าวกำหนดโทษผิดวินัยไว้ 6 ลำดับ คือไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้าง ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์
 
        ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกขายส่วนกลาง ได้ขายแบตเตอรี่ของลูกจ้างและจ่ายของต้องให้ลูกค้าโดยมิได้ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการถอนหรือเบิกแบตเตอรี่โดยยอมให้ผู้ถอนหรือผู้รับแบตเตอรี่ไปก่อนไม่มีใบถอนทันทีโดยจะมีการจัดส่งใบถอนกันภายหลัง แม้จะได้มีการปฏิบัติกันเช่นนี้มานานก็ตาม กรณีถือว่าลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อไม่ปรากฎว่านายจ้างยินยอมให้ลูกจ้างปฏิบัติเช่นนั้น การกระทำของกรรมการลูกจ้างจึงเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่การงาน ทำให้นายจ้างเสียหายเป็นเงิน 400,000 บาทเศษ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้  (คำพิพากษาฎีกาที่ 4472/2530)
จำนวนผู้ชม 1756 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน