SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลาป่วยแต่ไปดำเนินคดีให้บุคคลภายนอก

ลาป่วยแต่ไปดำเนินคดีให้บุคคลภายนอก | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลาป่วยแต่ไปดำเนินคดีให้บุคคลภายนอก, บทความ ลาป่วยแต่ไปดำเนินคดีให้บุคคลภายนอก, ตัวอย่าง ลาป่วยแต่ไปดำเนินคดีให้บุคคลภายนอก, HR, HRM


        กรรมการลูกจ้างได้ยื่นใบลาป่วย 2 ครั้ง ใบลาป่วยทั้ง 2 ครั้ง นายจ้างอนุญาตแต่กรรมการลูกจ้างไม่ได้ลาป่วยจริงตามที่ขอลา ถือว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นการกระทำผิดวินัยตามระเบียบ นายจ้างเอาเหตุดังกล่าวขึ้นมาเป็นเหตุเลิกจ้างได้
 
        ระเบียบข้อบังคับของนายจ้างไม่ได้ระบุไว้โดยตรงว่า การทำผิดวินัยกรณีใดถือว่าเป็นกรณีร้ายแรงต้องพิเคราะห์พฤติการณ์เป็นรายกรณีไป กรรมการลูกจ้างรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาว่า ป่วยแต่มิได้ป่วยแล้วไปดำเนินคดีให้แก่บุคคลภายนอก จึงเป็นการไม่ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหลีกเลี่ยงหน้าที่การงาน ไม่รักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง และไม่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเป็นกรณีร้ายแรงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 แล้วนายจ้างเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้   (คำพิพากษาฎีกาที่ 3630/2529)
จำนวนผู้ชม 1812 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ