SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

HR ต้องรู้! นายจ้างห้ามสั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานเสี่ยงอันตราย

HR ต้องรู้! นายจ้างห้ามสั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานเสี่ยงอันตราย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ HR ต้องรู้! นายจ้างห้ามสั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานเสี่ยงอันตราย, บทความ HR ต้องรู้! นายจ้างห้ามสั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานเสี่ยงอันตราย, ตัวอย่าง HR ต้องรู้! นายจ้างห้ามสั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานเสี่ยงอันตราย, HR, HRM

การทำงานที่เสี่ยงอันตราย อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของทารกในครรภ์และคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ กฎหมายจึงบัญญัติ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ ทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด ในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือ ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  1. งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
  2. งานที่ขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
  3. งานยก แบก หาม ทูน ลากหรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
  4. งานที่ทำในเรือ
  • หากนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาท โทษสูงสุดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 39 และมาตรา 144

จำนวนผู้ชม 353 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ