SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เอาเหตุที่ลงโทษแล้ว มาเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายฯ

เอาเหตุที่ลงโทษแล้ว มาเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายฯ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอาเหตุที่ลงโทษแล้ว มาเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายฯ , บทความ เอาเหตุที่ลงโทษแล้ว มาเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายฯ , ตัวอย่าง เอาเหตุที่ลงโทษแล้ว มาเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายฯ , HR, HRMเอาเหตุที่ลงโทษแล้ว มาเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายฯ

 


ฎีกาที่  ๑๗๘๑๘/๒๕๕๕

 


                        เมื่อลูกจ้างได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นายจ้างย่อมมีสิทธิใช้ดุลพินิจลงโทษลูกจ้างได้ โดยอาจลงโทษตามวินัยที่นายจ้างกำหนด แต่นายจ้างไม่มีสิทธิลงโทษลูกจ้างซ้ำในการกระทำความผิดเดิมซึ่งนายจ้างได้ลงโทษไปแล้ว เพราะความผิดย่อมระงับไปด้วยการลงโทษของนายจ้าง เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า หลักจากที่โจทก์ปล่อยปละละเลยลงนามในเอกสารการขออนุมัติเบิกเงินงวดงานทำให้จำเลยได้รับความเสียหายแล้ว จำเลยได้ลงโทษโจทก์โดยการงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี งดจ่ายเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน งดจ่ายค่าน้ำมันรถประจำเดือน และงดขึ้นเงินเดือนสำหรับปี ๒๕๔๙ แก่โจทก์ ซึ่งโจทก์ได้ลงชื่อรับทราบและยอมรับการลงโทษ คำสั่งของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งลงโทษโจทก์ในการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว ส่วนการที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ติดตามทวงถามผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นคำสั่งเพื่อให้โจทก์ได้บรรเทาผลร้ายในความผิดของตน การที่โจทก์ไม่สามารถติดตามทวงถามนำเงินที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเบิกเงินเกินกว่างวดมามอบให้แก่จำเลย เป็นเพียงการที่โจทก์ไม่สามารถบรรเทาผลร้ายในการกระทำความผิดของตนเท่านั้น ไม่ถือเป็นความผิดของโจทก์ จำเลยจึงไม่สามารถนำเหตุที่จำเลยลงโทษโจทก์ไปแล้วหรือเหตุที่โจทก์ไม่สามารถบรรเทาผลร้ายในการกระทำความผิดของตนมาลงโทษโจทก์ซ้ำได้อีก เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอาศัยเหตุดังกล่าว การเลิกจ้างของจำเลยจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

จำนวนผู้ชม 3504 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ