SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

หนังสือเตือนต้องระบุอย่างไร

หนังสือเตือนต้องระบุอย่างไร | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือเตือนต้องระบุอย่างไร , บทความ หนังสือเตือนต้องระบุอย่างไร , ตัวอย่าง หนังสือเตือนต้องระบุอย่างไร , HR, HRMหนังสือเตือนต้องระบุอย่างไร

 

 


                  ในการควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างของนายจ้าง  มีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างประการหนึ่งคือการลงโทษโดยการตักเตือนเป็นหนังสือ แล้วหนังสือลงโทษโดยการตักเตือนเป็นหนังสือจะต้องร่างอย่างไรจึงจะสอดรับกับกฎหมาย และสามารถใช้บังคับได้เมื่อกรณีมีปัญหาทางศาล  ไม่ใช่ออกไปแล้วปรากฎว่าเสียไป  ปล่าวประโยชน์ไม่สามารถบังคับใช้ได้ กรณีนี้ลูกจ้างเคยหยิบยกขึ้นต่อสู้นายจ้างในชั้นศาลว่าหนังสือเตือนดังกล่าวที่นายจ้างออกมาให้นั้นระบุไม่ครบถ้วนไม่สามารถใช้บังคับได้และคดีนั้นลูกจ้างเป็นฝ่ายชนะคดี  ดังนั้น ในการออกหนังสือลงโทษโดยการตักเตือนเป็นหนังสือจะต้องระวัง 


หนังสือเตือนต้องระบุอย่างไร

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๙๖๖/๒๕๕๕

       หนังสือเตือนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ วรรคหนึ่ง จะต้องมีข้อความระบุถึง (๑) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดของลูกจ้าง (๒) พร้อมทั้งข้อห้ามไม่ให้ลูกจ้างกระทำผิดซ้ำอีก แต่ตามเอกสารหมาย ล.๓ มิได้มีข้อความดังกล่าวให้ชัดเจน เพียงระบุว่าโจทก์กระทำผิดอย่างไรอันเป็นเหตุให้กรรมการบริหารจำเลยต้องสั่งลดเงินเดือนลง ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไปเท่านั้น จึงมิใช่หนังสือเตือนตามกฎหมาย แต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเหตุผลที่จำเลยลดเงินเดือนโจทก์ลงแต่เพียงอย่างเดียว

จำนวนผู้ชม 3040 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ