SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ค่าเช่าบ้าน เบี้ยกันดาร กับค่าจ้าง

ค่าเช่าบ้าน เบี้ยกันดาร กับค่าจ้าง | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าเช่าบ้าน เบี้ยกันดาร กับค่าจ้าง , บทความ ค่าเช่าบ้าน เบี้ยกันดาร กับค่าจ้าง , ตัวอย่าง ค่าเช่าบ้าน เบี้ยกันดาร กับค่าจ้าง , HR, HRM

  ฎีกาที่  ๒๖๖๐/๒๕๕๖ เงินค่าเบี้ยกันดารและค่าเช่าบ้านจำเลยที่ ๑ มีระเบียบการจ่ายชัดเจนว่าประสงค์จะช่วยเหลือโจทก์ในด้านเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนตัวและค่าเช่าที่พักเมื่อโจทก์ต้องไปทำงานต่างจังหวัด  หากโจทก์กลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครแล้วจำเลยที่ ๑ จะไม่จ่ายเงินทั้งสองประเภทนี้ให้แก่โจทก์  แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินทั้งสองประเภทให้แก่โจทก์เพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น  ไม่ได้จ่ายให้แก่โจทก์ด้วยวัตถุประสงค์เป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ  เงินค่าเบี้ยกันดารและค่าเช่าบ้านจึงไม่เป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕  ที่ศาลแรงงานกลางไม่นำเงินทั้งสองประเภทมารวมเป็นคำนวณค่าชดเชยค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม  และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีชอบแล้ว
จำนวนผู้ชม 1506 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ