SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

"จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" ปริศนาอันยุ่งยากขององค์กร

"จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" ปริศนาอันยุ่งยากขององค์กร | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ "จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" ปริศนาอันยุ่งยากขององค์กร, บทความ "จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" ปริศนาอันยุ่งยากขององค์กร, ตัวอย่าง "จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" ปริศนาอันยุ่งยากขององค์กร, HR, HRMupdated: 21 มิ.ย. 2555 เวลา 10:50:38 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


คอลัมน์ เอชอาร์แอสเซสเมนต์
โดย กนกวรรณ แก้วฟ้า

ปัจจุบันหนึ่งในความท้าทายใหญ่ที่องค์กรส่วนมากกำลังประสบอยู่คือภาวะขาดแคลนพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) ซึ่งหากองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนคนเก่ง หรือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และยังคงไม่รู้แนวทางในการสรรหาคนเหล่านั้นให้มาร่วมงาน หรือรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรของท่านได้
 
เรื่องนี้อาจสร้างความหนักใจให้ท่าน และเป็นปัจจัยที่จะทำให้องค์กรของท่านไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้

จากผลวิจัยของสถาบันชั้นนำของโลกพบว่ามากกว่า 50% ของนายจ้างคิดว่าอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางความก้าวหน้าในธุรกิจปัจจุบันคือการขาดแคลนทรัพยากรคนที่มีศักยภาพ และขาดแคลนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริง เรื่องนี้กำลังกลายมาเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับองค์กรที่พยายามผลักดันให้เกิดกระบวนการ หรือระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น (Talent Management -TM)
 
ปัจจุบันผู้บริหารถูกทิ้งให้อยู่กับคำถามเรื่องการวางแผนอัตรากำลังคน สมมติว่าเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ กำลังกลายเป็นประเด็นที่เลวร้ายลงเรื่อย ๆ คำถามที่ตามมาคือ ทำอย่างไรองค์กรจึงจะทราบว่า พวกเขาได้คนที่มีศักยภาพสูงสุดมาเป็นกำลังสำคัญในองค์กรจริง เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น หรือเครื่องชี้วัดอื่น

อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา องค์กรจะมี 2 ทางเลือกหลัก ๆ เมื่อต้องการได้คนที่มีศักยภาพเข้ามาในองค์กร นั่นคือ "จ้างคนเพิ่ม" หรือ "สร้างเอง" หมายความว่า องค์กรสามารถว่าจ้าง หรือติดต่อกับกลุ่มคนที่มีทักษะเฉพาะตามที่องค์กรต้องการให้มาร่วมงาน ในทางกลับกันองค์กรสามารถพัฒนาคนภายในเพื่อเสริมสร้างให้พวกเขามีทักษะมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อหลักที่มีการถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับทางเลือกในการ "จ้างคนเพิ่ม" ซึ่งมีนักวิชาการส่วนมากไม่เห็นด้วยกับทางเลือกนี้ พวกเขาให้เหตุผลว่าการลงทุนใน

รูปแบบนี้ องค์กรอาจได้คนที่มีความสามารถ แต่ทางเลือกนี้จะสามารถสร้างความได้เปรียบในแง่ของการลดต้นทุนขององค์กรในการพัฒนาคนได้จริงหรือ
 
ยิ่งไปกว่านั้นการจ้างงานอาจสามารถนำไปสู่ปัญหาของอัตราการลาออกที่สูงขึ้น ทั้งจากคนในที่มองว่าองค์กรไม่ได้สร้างโอกาสให้พวกเขาเติบโต และพัฒนาในการทำงาน เนื่องจากองค์กรว่าจ้างคนนอกเข้ามาทำงาน แทนที่จะสรรหาจากคนในที่รู้จักระบบ รูปแบบของธุรกิจ และวัฒนธรรมขององค์กรอยู่ก่อนแล้ว

และจากตัวของคนเก่งคนใหม่ที่อาจจะมองว่าวัฒนธรรม หรือวิถีขององค์กรไม่เหมาะกันตนเอง จากผลวิจัยพบว่าองค์กรอาจต้องเสียเงินไปกับอัตราการลาออก

ที่เพิ่มสูงขึ้น หรือมากเท่ากับ 400% ของรายได้ต่อปีที่พนักงานหัวกะทิขององค์กรได้รับ 150% ของรายได้ที่ต้องจ่ายให้พนักงานทั่วไป หรือมากเท่ากับ 50% ของพนักงานที่รับเข้ามาทำงานใหม่
 
หนทางในการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นคือ องค์กรต้องพยายามปรับปรุงระบบการคัดสรรคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่า องค์กรจำเป็นจะต้องลงทุนไปกับหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเติม อันได้แก่ การจัดอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้พวกเขาสามารถคัดสรรคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน หรือลงทุนไปกับเทคโนโลยีใหม่ที่ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จำเป็นต่อการรับสมัครงานในปัจจุบัน
 
การจัดหาเครื่องมือวัดความสามารถ (Assessment Tools) ที่สามารถวัดผลได้จริง และแม่นยำ เรื่องของการลงทุนกับเวลาที่ผู้จัดการในแต่ละแผนกต้องเสียไปในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่จะต้องนำกลับมาคิด และสุดท้ายคือ โปรแกรมสวัสดิการ รวมทั้งการคำนวณผลตอบแทนสำหรับคนที่มีความสามารถ เพื่อดึงดูดให้พวกเขารัก และอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ
 
ในการลงทุนดังกล่าวข้างต้นสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการคัดสรรบุคลากรขององค์กรส่วนมากได้ หากแต่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดสรรบุคลากรมากกว่า 40% ยังไม่แน่ใจว่า องค์กรส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะลงทุนไปกับเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมาจริง

จะเห็นได้ว่าปัญหาหลักในการ "จ้างคนเพิ่ม" เกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนการดำเนินกิจการของนายจ้าง งานวิจัยบางฉบับแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์นี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากตามที่องค์กรคาดหวังเอาไว้
 
ดังนั้นเพื่อรักษาสังคมของการทำงานเอาไว้ องค์กรส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะ "สร้างคน" โดยการส่งคนเหล่านั้นไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะให้มากขึ้น มากกว่าที่จะแทนที่พวกเขาด้วยคนใหม่ที่มีทักษะใหม่ที่ทันสมัย ปัจจัยนี้ถือเป็นการรักษาความสำคัญของระบบสังคมการทำงานที่ถือได้ว่าสำคัญไม่แพ้กันในองค์กร
 
ปัจจัยอีกเรื่องที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันคือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จากผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า "การจ้างงาน" เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับองค์กรในธุรกิจที่เทคโนโลยี และตลาดการค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อสินค้า และบริการมีอายุสั้นลง ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพ หรือทักษะกับสินค้าที่ตกยุค

ดังนั้น องค์กรจะได้ประโยชน์จากการจ้างคนใหม่ที่มาจากตลาดแรงงานมากกว่าที่จะพัฒนาคนงานเดิม แต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับธุรกิจที่สินค้า และบริการไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลง
 
การลงทุนไปกับการจัดอบรม และพัฒนาคนดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะจะช่วยให้สินค้าและบริการมีความน่าสนใจ และช่วงอายุที่นานขึ้น

ในบางกรณี ข้อโต้แย้งระหว่าง "สร้าง" หรือ "จ้าง" กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และไม่สามารถหาคำตอบได้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า บางองค์กรเลือกใช้แนวทางทั้ง 2 แบบ ซึ่งมีประโยชน์ และข้อดีที่แตกต่างกัน และสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้
 
จนกระทั่งตอนนี้ทุกองค์กรต้องเตรียมพร้อมที่จะไปสู่อนาคต บางองค์กรเลือกที่จะหลอมให้วิสัยทัศน์แข็งแกร่ง และนำไปสู่แนวทางที่องค์กรต้องการจริง ๆ ดังนั้น ย้อนกลับมามององค์กรของท่านอีกครั้งว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นเรื่องหลักที่จะขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรใช่หรือไม่

ถ้าใช่ การคัดสรร หรือว่าจ้างพนักงานใหม่ก็ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับทางเลือกขององค์กรของท่าน หรือในทางกลับกันถ้าบุคลากรในองค์กรนั้นมีสังคมที่

ใกล้ชิด การตระเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรหัวกะทิภายในองค์กรเอง สามารถจัดโปรแกรมการอบรม และพัฒนาศักยภาพเฉพาะตามที่องค์กรต้องการก็น่าจะเหมาะมากกว่า

แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นวางแผน และคาดการณ์สำหรับปัญหาขาดแคลนทรัพยากร

คนที่มีความสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้

สำหรับผู้ที่อ่าน และติดตามบทความนี้ ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะมายัง kanokwan_k@apm.co.th ดิฉันยินดีที่จะตอบคำถาม และรับคำติชมเพื่อมาปรับปรุงให้บทความต่อไปมีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านมากขึ้น

ที่มา :prachachat.net

จำนวนผู้ชม 4551 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ