SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

หัวหน้างานใหม่ ควรเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน

หัวหน้างานใหม่ ควรเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หัวหน้างานใหม่ ควรเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน, บทความ หัวหน้างานใหม่ ควรเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน, ตัวอย่าง หัวหน้างานใหม่ ควรเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน, HR, HRMคอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์
โดย วัลลภา ซึ้งกมลพสุทธ์ Corporate HR Director Chiva-Som International Health Resort

เมื่อนึกถึงตำแหน่งผู้จัดการแผนก หรือศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่นิยมพูดกันติดปากว่า line manager หรือ middle line manager นั้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตำแหน่งนี้มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในองค์กร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ line manager คือการบริหารองค์กร และบริหารหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของ line manager คือการบริหารบุคลากรภายในหน่วยงานของตน ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่มักจะเรียกผู้จัดการแผนกว่า middle line manager เนื่องจากเป็นคนกลางที่จะสื่อสารวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้แผนกของตนในขณะเดียวกัน middle line manager เป็นเหมือนสื่อกลางที่สามารถรวบรวมข้อมูล ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากพนักงานไปสู่ทีมผู้บริหารได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ middle line manager จึงมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนขององค์กร

ยุคสมัยของการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR จะเล่นบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับ line manager ส่วนการตัดสินใจเรื่องการบริหารคนภายในหน่วยงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ line manager เนื่องจาก line manager ทำงานใกล้ชิดกับสมาชิกทุกคนในทีม

ดังนั้น line manager จึงมีความเข้าใจถึงความต้องการในด้านต่าง ๆ อาทิ ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ, เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม รวมถึงศักยภาพที่โดดเด่น และจุดที่ควรรับการพัฒนาของสมาชิกในทีม เช่นกัน line manager จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของงานฟังก์ชั่น HR ต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกสรรหาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งถัดไป

การกำหนดแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ, การสร้างแผนสืบทอดตำแหน่ง, การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กร และการสร้างแรงจูงใจกับสมาชิกในทีม เป็นต้น

ด้วยเหตุที่กล่าวข้างต้น ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการบริหารคนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ line manager ทั้งนี้รวมถึงบทความนี้ ที่ผู้เขียนขอหยิบยกประเด็นเรื่องการสร้าง line manager ในองค์กร และงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่หลายคนมองข้าม

เพราะเมื่อพูดถึงการสร้างผู้นำภายในองค์กร ผู้บริหารของหลาย ๆ องค์กรมักเลือกที่จะโปรโมตบุคลากรภายในองค์กร หรือคัดเลือกสรรหาบุคลากรภายในองค์กรมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ แทนการสรรหาบุคคลภายนอก

ถ้าบุคลากรภายในมีศักยภาพเพียงพอกับตำแหน่งที่ว่างอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์กรมาระยะหนึ่ง โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทางสายอาชีพ หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า career path development

ข้อดีอีกประการคือ บุคลากรภายในมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กรเช่นกัน

ในมุมของค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านเงินเดือนและสวัสดิการ หากปรับฐานเงินเดือนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานใหม่เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนปัจจุบัน รวมถึงการสรรหาตำแหน่งทดแทนในระดับปฏิบัติการ อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการสรรหาบุคลากรจากภายนอก

วิธีนี้ HR เชิงกลยุทธ์สามารถบริหารคนให้สอดคล้องกับการบริหารธุรกิจได้เช่นกัน

ในประเด็นของการสนับสนุนส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (career path development) ให้กับพนักงานภายในองค์กร เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหาร และ HR ในหลาย ๆ องค์กรให้การสนับสนุน และดูเหมือนมีผลดีต่อองค์กรมากกว่าผลเสีย

หากแต่ตำแหน่งที่โปรโมตขึ้นมา ทั้ง HR และ line manager มีแผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ที่สูงขึ้น หนึ่งในเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพนั้นของพนักงานจากระดับปฏิบัติการให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ต้องดูแลคนภายใต้ หรือปรับขึ้นมาให้อยู่ในตำแหน่ง supervisor หรือ line manager นั้น

โดยมากแล้วทางการพิจารณาโปรโมตพนักงานขึ้นมาในระดับหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชามักจะประเมินจากความรู้ความสามารถด้าน technical เพียงอย่างเดียว ประกอบกับอายุงานที่ร่วมงานกับองค์กรเป็นระยะเวลาหนึ่ง เป็นหลักเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

ฉะนั้น ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ศาสตร์ของการบริหารคนโดยเฉพาะทีมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นภาระงานที่มีความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างานใหม่ ที่ควรเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน

 

ที่มา : prachachat.net

จำนวนผู้ชม 5615 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ