SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

นายจ้างห้ามลูกจ้างลาพักผ่อนประจำปีได้หรือไม่

นายจ้างห้ามลูกจ้างลาพักผ่อนประจำปีได้หรือไม่ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นายจ้างห้ามลูกจ้างลาพักผ่อนประจำปีได้หรือไม่, บทความ นายจ้างห้ามลูกจ้างลาพักผ่อนประจำปีได้หรือไม่, ตัวอย่าง นายจ้างห้ามลูกจ้างลาพักผ่อนประจำปีได้หรือไม่, HR, HRM


มีปัญหาเรื่องของการลาพักร้อนประจำปี มีเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสงสัย คือ การที่นายจ้างออกคำสั่งห้ามการลาพักร้อนประจำปีในช่วงเวลาที่นายจ้างกำหนด เช่น ช่วง High Season และมีงานมาก ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยทำงานให้เสร็จตามกำหนดนั้น นายจ้างมีอำนาจในการออกคำสั่งเช่นนี้ได้หรือไม่ และพนักงานต้องปฏิบัติตามหรือไม่ ถือเป็นการรอนสิทธิลูกจ้างหรือไม่

 

 

ตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจัดวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 3 ประเภทคือ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน

 

 

วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นวันที่นายจ้างมี "หน้าที่" ต้องจัดให้แก่ลูกจ้าง และเป็นอำนาจบริหารงานของนายจ้างที่จะกำหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีในวันใดก็ได้ (ถ้านายจ้างไม่จัดให้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างนั้น) จึงมีนายจ้างบางรายที่กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างเอง โดยที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิเลือกแม้จะไม่อยากจะหยุดในวันที่นายจ้างจัดให้หยุดก็ตาม ก็ต้องจำใจหยุดตามที่นายจ้างกำหนด

 

 

แต่นายจ้างส่วนใหญ่มักจะให้ลูกจ้างยื่นใบลาขอหยุดในวันที่ลูกจ้างต้องการ แต่เมื่อวันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดที่นายจ้างเป็นผู้กำหนด ดังนั้นนายจ้างจึงเลือกที่จะอนุมัติให้หยุดในวันที่ลูกจ้างยื่นใบลาหรือไม่ก็ได้ การออกคำสั่งห้ามหยุดพักผ่อนประจำปี(ลาพักร้อน)ในช่วงเวลาใด จึงเป็นอำนาจบริหารจัดการที่นายจ้างกระทำได้

 

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก และมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวจะถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ถ้านายจ้างจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ก็จะต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องตามขั้นตอนที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์กำหนดไว้ก่อน(ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีข้อตกลงดังกล่าว)

 

ที่มา : โดย : คนข้างศาล(วารสารศาลแรงงานกลาง )

จำนวนผู้ชม 5299 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ