SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

จำนวนผู้ว่างงาน เดือน มี.ค. 54

จำนวนผู้ว่างงาน เดือน มี.ค. 54 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนผู้ว่างงาน เดือน มี.ค. 54 , บทความ จำนวนผู้ว่างงาน เดือน มี.ค. 54 , ตัวอย่าง จำนวนผู้ว่างงาน เดือน มี.ค. 54 , HR, HRMรายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า จำนวนผู้ว่างงานในเดือนมี.ค. 54 มีทั้งสิ้น 276,000 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 0.7% ซึ่งจำนวนผู้ว่างงานลดลงจากปีก่อน 92,000 คน แม้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าประมาณ 8,000 คนก็ตาม แต่ถือว่าเป็นอัตราว่างงานที่ค่อนข้างต่ำ

นอกจากนี้ยังพบว่าในจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมดมาจากผู้ที่ไม่เคยทำงาน มาก่อน 103,000 คน ขณะที่เคยทำงานมาก่อนแล้วว่างงานมีจำนวน 1.73 แสนคน ลดลงจากปีก่อน 82,000 คน คือจาก 2.55 แสนคน เป็น 1.73 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานมาจากภาคการบริการและการค้า 75,000 คน, การผลิต 57,000 คน และภาคเกษตรกรรม 41,000 คน

ผู้ว่างงานส่วนมากยังเป็นผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเช่นเดียว กับเดือน ก.พ. แม้ว่าจะมีจำนวนลดลงก็ตาม โดยมีถึง 99,000 คน รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น 58,000 คน ระดับประถมศึกษา 52,000 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 46,000 คน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 21,000 คน โดย กทม.เป็นจังหวัดที่มีอัตราว่างงานสูงที่สุดที่ 1.2% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.5% รองลงมาเป็นภาคใต้ที่มีอัตราว่างงาน 1% ขณะที่ภาคเหนือมีอัตราว่างงาน 0.7% ภาคกลาง 0.6% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.5%”

ส่วนจำนวนผู้มีงานทำมีทั้งสิ้น 37.81 ล้านคน แยกเป็นผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 13.07 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 24.74 ล้านคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าในภาคเกษตรกรรมมีผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 10,000 คน จาก 13.06 ล้านคน เป็น 13.07 ล้านคน ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมีผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 2 แสนคน หรือจาก 24.54 ล้านคน เป็น 24.74 ล้านคน

นอกภาคการเกษตรส่วนใหญ่มีผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นในสาขาการก่อสร้าง 2.2 แสนคน สาขากิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย การบริการซักรีดและซักแห้ง การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น เพิ่มขึ้น 1.9 แสนคน สาขาการผลิต 1.5 แสนคน และสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1.2 แสนคน

ส่วนที่ลดลงเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ฯ 3.4 แสนคน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2.3 แสนคน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 6 หมื่นคน ที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่น

ทั้งนี้จากการสำรวจของ สสช.จากจำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปหรือผู้อยู่ในวัยทำงาน 53.85 ล้านคน เป็นผู้อยู่กำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมทำงาน 38.43 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 37.81 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2.8 แสนคน ผู้รอฤดูกาล ส่วนผู้รอฤดูกาล 3.4 แสนคน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 15.42 ล้านคน.

(เดลินิวส์, 12-5-2554)

จำนวนผู้ชม 5930 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ