ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ), บทความ Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ), ตัวอย่าง Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ), HR, HRM


Achievement   Motivation  (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)
   
      ความหมาย  :   มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นภายในที่จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ     รวมทั้งการแสวงหาวิธีการ
                               ต่างๆ  เพื่อสร้างความสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
 
 
1
 
 ·   ไม่ต้องการความรับผิดชอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย
 ·    ขาดความกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง
 ·   ไม่มีเป้าหมายหรือแผนการทำงานประจำวัน
 ·    ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายประจำวันโดยไม่สนใจที่จะรับรู้ผลความสำเร็จของงาน
 ·    ขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือสมาชิกในทีมเสมอ
 ·    เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานเกิดขึ้น
 
2
 
 ·    มีความมุ่งมั่นให้งานสำเร็จโดยขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในทีมบ้าง
 ·    รับรู้เป้าหมายและความสำเร็จของการทำงาน
 ·    คิดหาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหา  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
 
3
 
 ·    วางแผนงานและเป้าหมายในการทำงานประจำวัน
 ·    มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ
 ·     พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 ·    ทำงานให้สำเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพงานที่กำหนดไว้
 
4
 
 ·    วางแผนการทำงานและกิจกรรมต่างๆ  ไว้ล่วงหน้าเสมอ
 ·    ปรารถนาที่จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีคุณภาพและสูงกว่ามาตรฐาน
 ·    สอบถามผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 ·    ประเมินผลความสำเร็จของการทำงานอยู่เสมอ
 ·    คิดหาแนวทางหรือกิจกรรมต่างๆ  เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
5
 
 ·    ต้องการความรับผิดชอบในงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น
 ·    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จกับผู้อื่นและภายในและภายนอกหน่วยงานได้
 ·    กระตุ้นให้คนอื่นเกิดแรงจูงใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
 ·    เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 
 
จำนวนผู้ชม 4284 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน