ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Adaptability (การปรับตัว)

Adaptability (การปรับตัว) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Adaptability (การปรับตัว), บทความ Adaptability (การปรับตัว), ตัวอย่าง Adaptability (การปรับตัว), HR, HRM


Adaptability (การปรับตัว)
   
      ความหมาย  :    ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคล   สถานการณ์   หรือลักษณะงานที่แตกต่างกันได้
                                 โดยใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สามารถปรับตัวเข้าคนกับบางคนได้
 ·    ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ ๆ ได้
 ·    ขาดความมั่นใจในการปรับตัว
 
2
 
 ·    ทำงานและเข้ากับสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดี
 ·    หลีกเลี่ยงการรับมอบหมายงานที่ไม่คุ้นเคยหรือมีลักษณะที่ต่างไปจากเดิม
 ·    ใช้ระยะเวลานานในการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 
3
 
 ·    ทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่องค์การเดียวกันซึ่งไม่คุ้นเคยหรือรู้จักมาก่อนได้
 ·    รู้จักเลือกใช้วิธีการในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 ·    ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวที่เหมาะสม
 
4
 
 ·    ปรับตัวเข้ากับลักษณะงานใหม่ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่คุ้นเคยได้
 ·    แนะนำเทคนิคและวิธีการในการปรับตัวให้กับผู้อื่นได้
 ·    ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้เร็วมากในการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม
 
5
 
 ·    ปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหลายๆ กลุ่มจากหน่วยงานภายนอกองค์การได้
 ·    แสดงออกได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
 ·    ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้เร็วมากกับกลุ่มคนและสถานการณ์ต่างๆ
 ·    พัฒนาแนวทางและวิธีการในการปรับตัวของตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 
 
จำนวนผู้ชม 4010 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน