SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

วิธีการจ่ายเช็คช่วยชาติ แก่ผู้ประกันตน

วิธีการจ่ายเช็คช่วยชาติ แก่ผู้ประกันตน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการจ่ายเช็คช่วยชาติ แก่ผู้ประกันตน, บทความ วิธีการจ่ายเช็คช่วยชาติ แก่ผู้ประกันตน, ตัวอย่าง วิธีการจ่ายเช็คช่วยชาติ แก่ผู้ประกันตน, HR, HRMวิธีการจ่ายเช็คแก่ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิรับเงินตามโครงการฯ 3 วิธี คือ

 1. มอบให้ผู้ประกันตน ณ สถานประกอบการของนายจ้าง
 2. มอบ ณ จุดนัดพบในอำเภอต่างๆ สำหรับผู้ประกันตนซึ่งอยู่ห่างไกลและ
 3. มอบ ณ ที่ตั้งของสำนักงานประกันสังคม หรือสถานที่ที่มีความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัด โรงเรียน หรือ ห้างสรรพสินค้า  

สำหรับผู้ประกันตนในเขตเมือง สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านนายจ้างโดยตรง หรือ ผ่านสื่อต่างๆ ด้วย

ขั้นตอนและรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ 

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ทางสนง.ประกันสังคมเขตพื้นที่ จะส่งเอกสารไปยังบริษัท แจ้งวันและสถานที่รับเช็คช่วยชาติ
  • โดยผู้ประกันตนจะต้องเดินทางรับเช็คเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้

   กรณี
   ไม่สามารถเดินทางไปรับในวันที่ระบุในเอกสารได้
   เช็คดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ให้ไปติดต่อขอรับเช็คได้ภายใน 90 วัน 

   กรณี ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป
   สามารถติดต่อ สนง.ประกันสังคมในเขตพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตั้งจุดบริการที่บริษัทได้

   กรณี มาตรา 39,40, 38(2) ทางสนง.ประกันสังคม ยังอยู่ระหว่างหาข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไร
   เพื่อให้ประชาชนสะดวกที่สุด โดยหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สนง.ประกันสังคมในเขตพื้นที่
 • ข้าราชการบำนาญทุกประเภท  สามารถขอรับเช็คเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาท ได้ระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2552 
  • กรุงเทพมหานคร รับเช็คที่ได้ที่ กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก
  • ต่างจังหวัด รับเช็คได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด

  •                      *** นอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับเช็คได้ที่ กรมบัญชีกลาง ***  

 

จำนวนผู้ชม 7481 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ