ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบ)

Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบ), บทความ Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบ), ตัวอย่าง Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบ), HR, HRM


Attention   to   Details (ความละเอียดรอบคอบ)
   
      ความหมาย  :    การให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงานในทุกแง่มุมอย่างต่อเนื่อง   และการตรวจสอบความ
                                ถูกต้องของข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติก่อนส่งมอบงาน
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติ
 ·    มองข้ามรายละเอียดของงานบางอย่างไป
 ·    ข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอ
 
2
 
 ·    ขอคำปรึกษาแนะนำจากหัวหน้างานหรือสมาชิกในทีมในการจัดระบบการตรวจสอบข้อมูล
       หรืองานที่ปฏิบัติ
 ·    ให้ความสนใจเฉพาะรายการที่ต้องตรวจสอบเท่านั้น
 ·     ข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติมีข้อผิดพลาดบ้าง  ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบซ้ำจากหัวหน้างาน          
 
3
 
 ·    รู้และเข้าใจหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบ
 ·    สามารถประยุกต์ใช้หลักหรือวิธีการต่างๆ ในการตรวจสอบได้
 ·    ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหรือผลการปฏิบัติงานก่อนนำส่งทุกครั้ง
 ·    ค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือผลงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
 
4
 ·    ตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน  และนำข้อสงสัยไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
 ·    ข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติมีความถูกต้องทุกครั้ง
 ·    ประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ
 ·    ตรวจสอบข้อมูลหรือผลการทำงานของสมาชิกในทีมได้
 
5
 
 ·    พิจารณาแนวทางเลือกและเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
 ·    มองเห็นความสัมพันธ์  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดพลาด
 ·    คิดหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการในการตรวจสอบอยู่เสมอ  ตรวจสอบข้อมูล
      หรือผลการทำงานของสมาชิกในทีมและนอกทีม
 
จำนวนผู้ชม 8508 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน