SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กรมการจัดหางาน… สรุปตำแหน่งงานว่างเดือน มีนาคม 2552 ลดลง

กรมการจัดหางาน… สรุปตำแหน่งงานว่างเดือน มีนาคม 2552 ลดลง | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการจัดหางาน… สรุปตำแหน่งงานว่างเดือน มีนาคม 2552 ลดลง, บทความ กรมการจัดหางาน… สรุปตำแหน่งงานว่างเดือน มีนาคม 2552 ลดลง, ตัวอย่าง กรมการจัดหางาน… สรุปตำแหน่งงานว่างเดือน มีนาคม 2552 ลดลง, HR, HRMกรมการจัดหางาน  สรุปตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2552  พบว่ามีจำนวนน้อยลงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2552  แนะผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่เตรียมความพร้อมก่อนที่จะสมัครงาน

นายพิชัย   เอกพิทักษ์ดำรง  อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากการที่กรมการจัดหางาน ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทำให้มีนายจ้าง / สถานประกอบการบางส่วนเลิกจ้าง ซึ่งจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนว่างงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำนวน  253,843 คน  จำแนกเป็นเลิกจ้าง 93,422 คน ลาออกเองจำนวน 160,421 คน สามารถบรรจุงานได้  จำนวน 65,568 คน ในขณะที่ตำแหน่งงานว่างในเดือนมีนาคม 2552  มีจำนวน 110,131 อัตรา  แยกตามความต้องการสูงสุด 5 อันดับ  ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน(แรงงานด้านการผลิต) จำนวน 36,956 อัตรา  ช่างเทคนิค จำนวน 6,036 อัตรา บัญชี/การเงิน จำนวน 4,656 อัตรา ธุรการ/บุคคล จำนวน 3,993 อัตรา คลังสินค้า จำนวน 1,933 อัตรา  พบว่าลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีจำนวน  128,173 อัตรา ลดลง 18,042 อัตรา สาเหตุที่ตำแหน่งงานลดลงเนื่องมาจากมีแรงงานบางส่วนได้รับการบรรจุงานเข้าสู่ระบบ และนายจ้างแจ้งตำแหน่งงานผ่านกรมการจัดหางานลดลง  สาเหตุมาจากไม่มีคำสั่งซื้อ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน

กรมการจัดหางาน ขอให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และอย่าเลือกงาน โดยให้พิจารณาสภาพเศรษฐกิจที่ประเทศได้ประสบอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งพร้อมให้บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ตามนโยบาย     3 ลด 3 เพิ่ม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักจัดหางานกรุงเทพ  เขต

ข้อมูลจาก : กรมการจัดหางาน 

จำนวนผู้ชม 5685 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ