SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง ว่างงาน รีบขึ้นทะเบียนหางานโดยไว....มีเงินใช้ช่วงว่างงาน

ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง ว่างงาน รีบขึ้นทะเบียนหางานโดยไว....มีเงินใช้ช่วงว่างงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง ว่างงาน รีบขึ้นทะเบียนหางานโดยไว....มีเงินใช้ช่วงว่างงาน, บทความ ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง ว่างงาน รีบขึ้นทะเบียนหางานโดยไว....มีเงินใช้ช่วงว่างงาน, ตัวอย่าง ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง ว่างงาน รีบขึ้นทะเบียนหางานโดยไว....มีเงินใช้ช่วงว่างงาน, HR, HRM


ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง ว่างงาน รีบขึ้นทะเบียนหางานโดยไว....มีเงินใช้ช่วงว่างงาน

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 30/12/2551

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ว่างงาน ให้รีบขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักจัดหางานภายใน 30 วันหลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน เพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
          สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนที่ว่างงาน หากถูกเลิกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนในระหว่างว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อปี หรือหากผู้ประกันตนลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปี โดยการรับประโยชน์ทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ คือ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องรีบขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักจัดหางานของรัฐทั่วประเทศภายใน 30 วัน หลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานเพื่อรับสิทธิฯ ดังกล่าว  นอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีบริการจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย
          นอกจากนี้ ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างยังได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ต่ออีก 6 เดือน ใน 4 กรณี  ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายไม่เนื่องจากการทำงาน  และกรณีคลอดบุตร แต่หากผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจตามมาตรา 39 ได้ โดยยื่นแบบคำขอ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20)  ด้วยตนเองภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน 
          อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนควรหมั่นตรวจสอบสิทธิและศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนพึงจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประโยชน์ทดแทนต่อไป
          หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 –19.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.sso.go.th
...............................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506
www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 13841 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ