ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Coaching (การสอนแนะ)

Coaching (การสอนแนะ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Coaching (การสอนแนะ), บทความ Coaching (การสอนแนะ), ตัวอย่าง Coaching (การสอนแนะ), HR, HRM


Coaching  (การสอนแนะ)
   
      ความหมาย  :     การชี้แจงและให้คำแนะนำแก่สมาชิกภายในทีมเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอน    และแนวทางในการ
                                 แก้ไขปัญหาและการพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น      
              
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ขาดความมั่นใจในการสอนและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีม
 ·    ไม่สามารถสอนให้สมาชิกในทีมเรียนรู้  และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 ·    แสดงกิริยาและน้ำเสียงไม่พอใจหากผู้เรียนไม่เข้าใจและมีการซักถาม
 
2
 
 ·    ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างละเอียด      
 ·    เต็มใจและยินดีที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียดอีกครั้ง  หากผู้เรียนร้องขอ
 ·    ให้ข้อมูลและตอบคำถามแก่สมาชิกในทีมในบางเรื่องยังไม่ชัดเจน      
 
3
 
 ·    ชี้แจงเหตุผลและที่มาของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 ·    ประยุกต์ใช้สื่อและเครื่องมือต่าง ๆ  ในการสอนและแนะนำงาน
 ·    มีเทคนิควิธีการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกในทีม
 
4
 ·    ชี้แนะแนวทางและวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
 ·    เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมาขอคำปรึกษาแนะนำ
 ·    เข้าใจศักยภาพและความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ของคน
 ·    ปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนตามการรับรู้ของแต่ละคน
 
5
 
 ·    เชื่อมโยงบุคคล  เวลา  เหตุการณ์  และข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกให้ผู้เรียนเห็นภาพ
      ได้อย่างชัดเจน
 ·    หาวิธีและแนวทางในการให้คำแนะนำแก้ผู้ที่เรียนรู้งานได้ช้า
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา
 ·    ติดตามการทำงานและการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่อง
 ·    อธิบายเทคนิคและวิธีการในการสอนแนะให้แก่ผู้อื่นจากหน่วยงานภายนอกได้
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5893 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128505 คน