SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ไขข้อสงสัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับคณะกรรมการกองทุน

ไขข้อสงสัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับคณะกรรมการกองทุน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ไขข้อสงสัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับคณะกรรมการกองทุน, บทความ ไขข้อสงสัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับคณะกรรมการกองทุน, ตัวอย่าง ไขข้อสงสัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับคณะกรรมการกองทุน, HR, HRM


สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ช่วงนี้มีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ามาค่อนข้างมาก ทั้งทางโทรศัพท์และผ่านทาง www.thaipvd.com โดยคำถามส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ทั้งในเรื่อง

ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จะช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สมาชิกได้ดีที่สุดก็คือ คณะกรรมการกองทุนนั่นเอง เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลทุกอย่างเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของสมาชิกทุกคน เนื้อหาของข้อบังคับกองทุน กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนยังเป็นตัวแทนของกองทุนในการติดต่อกับผู้ให้บริการต่างๆ อาทิ บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้รับรองมูลค่า เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจึงเป็นผู้ที่ทราบรายละเอียด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ให้บริการเหล่านั้นเป็นอย่างดี

ท่านอย่าลืมว่า คณะกรรมการกองทุนคือ กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของกองทุน ที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุน ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษาของท่าน ที่พร้อมจะช่วยเหลือท่านในการไขข้อข้องใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจริงๆ แล้วคณะกรรมการกองทุนก็คือ เพื่อนพนักงานในบริษัทของท่านนั่นเอง ดังนั้น จึงไม่ยากเลยที่ท่านจะติดต่อกับคณะกรรมการกองทุน เพื่อเล่าปัญหาต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเองก็สามารถเข้าใจปัญหาของท่านได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนสมาชิกบางท่านไม่สะดวกที่จะติดต่อกับคณะกรรมการกองทุนโดยตรง ก็สามารถสอบถามข้อสงสัยไปยังบริษัทจัดการ ที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านได้ เพราะบริษัทจัดการจะทราบรายละเอียดต่างๆ ของกองทุน อาทิ ข้อบังคับกองทุน การลงทุนของกองทุน การส่งเงินเข้ากองทุน และการรับเงินออกจากกองทุน รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากบริษัทจัดการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างกองทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อบังคับกองทุนมาจดทะเบียน หรือการจัดส่งรายงานต่างๆ ให้สำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังเป็นผู้ที่นำเงินของกองทุนไปลงทุน และจัดการงานเอกสารบางส่วนของสมาชิก ดังนั้น บริษัทจัดการจึงทราบรายละเอียดต่างๆ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี เพื่อนสมาชิกสามารถมั่นใจได้ว่าจะปรึกษาปัญหาต่างๆ กับบริษัทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน กองทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของท่านให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถติดตามประเด็นต่างๆ ให้ท่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไขข้อสงสัยต่างๆ เบื้องต้นได้ด้วยตนเองจากการเข้ามาอ่านข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ www.thaipvd.com รวมทั้งยังสามารถเข้ามาอ่านคำถามต่างๆ ที่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นเคยสอบถามเข้ามาพร้อมทั้งแนวคำตอบได้ที่หัวข้อ FAQ ในเว็บไซต์นี้เช่นกัน ซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากคำถามที่สมาชิกส่วนใหญ่สอบถามเข้ามาจะเป็นคำถามที่คล้ายกัน ดังนั้น ท่านจะสามารถพบคำถามที่ท่านสงสัย พร้อมแนวคำตอบได้ใน FAQ แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

คอลัมน์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผู้ที่สนใจ

ที่มา : posttoday.com

จำนวนผู้ชม 7248 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ