SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน

สปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน, บทความ สปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน, ตัวอย่าง สปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน, HR, HRMสปส.แจงสิทธิ์รับเงินกองทุนเงินทดแทน

นายสิทธิพล รัตนากร รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีลูกจ้างผู้ประกันตนซึ่งได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส เมื่อลูกจ้างผู้ประกันตนเสียชีวิต ทำให้ผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์จากประกันสังคมไม่ได้รับความสะดวกในการรับสิทธิ์ เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบในการพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน หรือ เงินทดแทน ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์ซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้อง

ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม และเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความคุ้มครองลูกจ้างต่างด้าวที่เข้าประเทศถูกต้องตามกฎหมาย หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากทำงานให้นายจ้าง สามารถรับสิทธิกองทุนเงินทดแทนได้ กรณีลูกจ้างต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคล หากเจ็บป่วยนายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาเอง ดังนั้น จึงขอให้นายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวและของนายจ้างเอง

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2956-2725-7 หรือศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

โดย บ้านเมืองออนไลน์

จำนวนผู้ชม 4030 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ