ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Consulting (การให้คำปรึกษา)

Consulting (การให้คำปรึกษา) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Consulting (การให้คำปรึกษา), บทความ Consulting (การให้คำปรึกษา), ตัวอย่าง Consulting (การให้คำปรึกษา), HR, HRM


Consulting  (การให้คำปรึกษา)
   
      ความหมาย  :     ความเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริง   รวมทั้งการให้คำแนะนำและแนวทางในการ  
                                 แก้ไขบัญหาได้ด้วยตนเอง
              
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    รับฟัง  และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้อื่น
 ·    ไม่พยายามค้นหาสาเหตุ  และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ·    ไม่สามารถระบุปัญหาและที่มาของปัญหาได้
 
2
 
 ·    สอบถามข้อมูลรายละเอียด  และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น      
 ·    เข้าใจปัญหา  แต่ระบุที่มาของปัญหาไม่ถูกต้อง
 ·    ไม่แสดงความคิดเห็น  และแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา      
 
3
 
 ·    เข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ที่มาของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 ·    ระบุความต้องการ  และความคาดหวังของผู้อื่น
 ·    ชี้แนะแนวทางเลือกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ
 
4
 ·    แจกแจงรายละเอียดของปัญหา  รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
 ·    ชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละแนวทางเลือกจากการตัดสินใจ
 ·    อธิบายขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาในแต่ละแนวทางเลือก
 ·    นำเสนอตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
 
5
 
 ·    วิเคราะห์แนวทางเลือกและนำเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
 ·    คาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 ·    กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ฟังมีความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 ·    ตรวจสอบและติดตามการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผู้อื่น
 
 
จำนวนผู้ชม 3144 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน