SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สปส.เตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้างต้องรีบแจ้ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สปส.เตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้างต้องรีบแจ้ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส.เตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้างต้องรีบแจ้ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป, บทความ สปส.เตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้างต้องรีบแจ้ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป, ตัวอย่าง สปส.เตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้างต้องรีบแจ้ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป, HR, HRM

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 17/6/2551

           นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวว่า  สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้างและผู้ประกันตน เช่น กรณีลูกจ้างลาออกจากงาน  ให้นายจ้างแจ้งสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป  โดยใช้หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  (สปส. 6-09) พร้อมทั้งระบุสาเหตุการออกจากงาน กรณีผู้ประกันตนเปลี่ยนชื่อ -  ชื่อสกุล หรือข้อมูลสถานภาพครอบครัวและข้อมูลจำนวนบุตร  ให้ใช้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10)  สำหรับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) ยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา  ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
           นายสุรินทร์  กล่าวต่อไปว่า  หากนายจ้างรายใดมีเจตนาไม่แจ้งเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อเท็จจริง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ
          หากนายจ้าง ผู้ประกันตน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.1506     ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.sso.go.th
                  --------------------------------------------------------
          ศูนย์สารนิเทศ  สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 
www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 4077 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ