ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง), บทความ Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง), ตัวอย่าง Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง), HR, HRM


Continuous    Learning  (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)
   
      ความหมาย  :     การแสดงออกถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา   เพื่อให้มีความรู้และความ
                                 สามารถในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่ชอบเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 ·    ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการอบรมต่าง ๆที่จัดขึ้น
 ·    ไม่รับรู้และติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือองค์การ
 
2
 
 ·    รวบรวมและติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบริษัท      
 ·    เข้าร่วมกิจกรรมบ้างในบางครั้ง
 ·    ไม่สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการทำงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน      
 
3
 
 ·    เรียนรู้ปัญหาและประสบการณ์ในการทำงานทั้งที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ
 ·    จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้สำเร็จโดยอาศัยประสบการณ์ที่มี
 ·    เข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในบริษัท
 ·     นำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการทำงานบ้าง
 ·     แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในทีม
 
4
 ·    ประเมินสิ่งที่เรียนรู้จากการทำงานในแต่ละวัน
 ·    แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นในองค์การได้
 ·    หาโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาหรือเสริม
      ทักษะให้ดีขึ้น
 ·    คิดริเริ่มวิธีการและแนวทางคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน และเรียนรู้จากผลที่ได้รับทั้งส่วนบุคคลหรือ
      ทีมงาน
 
5
 
 ·    เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ ในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
 ·    ประเมินและสรุปสิงที่เรียนรู้จากการพบปะผู้คนตามกลุ่มหรือสมาคม
 ·    ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ·    นำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ๆได้
 ·    กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมเรียนรู้และพัฒนาการทำงานอยู่ตลอดเวลา
 
จำนวนผู้ชม 4658 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน