SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 51 มีผล 27พ.ค. นี้

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 51 มีผล 27พ.ค. นี้ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 51 มีผล 27พ.ค. นี้, บทความ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 51 มีผล 27พ.ค. นี้, ตัวอย่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 51 มีผล 27พ.ค. นี้, HR, HRMเมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ว่า กฎหมายดังกล่าวจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ซึ่งสาระสำคัญมีการแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมและทันสมัยขึ้นหลายประการ เช่น ให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทำงานในลักษณะเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่เป็นธรรมเท่ากับลูกจ้างในระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ห้ามนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้างจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา ลูกจ้างสามารถร้องเรียนมาที่เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน จะช่วยดำเนินการให้ถึงที่สุด นอกจากนี้ กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงนำเวลาทำงานปกติส่วนที่ไม่ครบ 8 ชั่วโมง ไปรวมกับเวลาทำงานปกติในวันอื่นได้ แต่ต้องไม่เกินวันละ 9 ชั่วโมง กรณีหยุดกิจการชั่วคราวให้นายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างร้อยละ 75 เป็นต้น

หน้า 12

 

โดย : matichon.co.th

 

Link ที่เกี่ยวข้อง :

1. http://law.siamhrm.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=12 พรบ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

2. http://law.siamhrm.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=13 พรบ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

จำนวนผู้ชม 10260 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ