ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Cooperation (การให้ความร่วมมือ)

Cooperation (การให้ความร่วมมือ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Cooperation (การให้ความร่วมมือ), บทความ Cooperation (การให้ความร่วมมือ), ตัวอย่าง Cooperation (การให้ความร่วมมือ), HR, HRM


Cooperation  (การให้ความร่วมมือ)
   
      ความหมาย  :     การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน    และให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายใน
                                 และภายนอกหน่วยงาน
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 ·    ช่วยเหลือสมาชิกในทีมเมื่อมีการร้องขอ
 ·    หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้น
 
2
 
 ·    ร่วมมือในการทำงานกับสมาชิกในทีมเท่าที่จำเป็น
 ·    ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้น
 ·    แสดงความคิดเห็นในการทำงานบ้างเป็นบางครั้ง      
 
3
 
 ·    เต็มใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกทีม
 ·    เข้าประชุมกลุ่มทุกครั้งในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาของทีมงาน
 ·    แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแก่สมาชิกในทีม
 
4
 
 ·    เสนอให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกทีมก่อนเสมอ
 ·    นำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานต่อที่ประชุมกลุ่ม
 ·     กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นจากภายนอกทีม
 
5
 
 ·    วางแผนร่วมกับบุคคลภายนอกทีมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
 ·    เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในการทำงาน
 ·    เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3062 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 เมษายน 2564

ผู้ใช้งาน 55098 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน