ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), บทความ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), ตัวอย่าง Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), HR, HRM


Creativity  (ความคิดสร้างสรรค์)
   
      ความหมาย  :    การคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    มักจะใช้วิธีการเดิม ๆ ในการแก้ไขปัญหา
 ·    ปฏิเสธการรับฟังความคิดเห็นหรือแนวทางใหม่ ๆ
 ·    ทำงานตามกรอบหรือวิธีการตามเดิม ๆ (คิดในมุมเดียว หรือคิดเพียงด้านเดียว)
 ·    ขาดความมั่นใจในการนำเสนอสิ่งที่แตกต่าง
 
2
 
 ·    คิดแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้
 ·    คิดสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
 ·    กล้าที่จะนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากทีมงาน      
 
3
 
 ·    นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
 ·    นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการทำงานประจำวัน
 ·    มีการฝึกคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 ·    นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ต่อทีมงาน และได้รับการยอมรับ
 
4
 
 ·    คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงระบบการทำงานของทีมงาน
 ·    มองความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่าง
       เป็นระบบ
 ·    นำเสนอระบบความคิดใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
5
 
 ·    ร่วมเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ต่อการบริหารงานของหน่วยงานอื่นหรือในระดับองค์การ
 ·    มีการจัดระบบการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ
 ·    นำเสนอและประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารงานทั่วทั้งองค์การ
 ·    กระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นนำเสนอและประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน
 
 




จำนวนผู้ชม 3715 ครั้ง




ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน



ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ






เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน