ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน, บทความ กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน, ตัวอย่าง กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน, HR, HRM


สปส.ย้ำกองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 22/11/2550

สปส.ย้ำกองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ย้ำกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองลูกจ้าง    กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พร้อมทั้ง ให้การดูแลกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม มีกองทุนเงินทดแทนที่มีหน้าที่ดูแลให้ความคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน      แล้วเกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน โดยนายจ้างต้องแจ้งการประสบอันตรายตามแบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) พร้อมสำเนาหนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล (กท.44) ส่งให้สำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 35,000 บาท หากมีความรุนแรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงสามารถเบิกเพิ่มได้วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท ซึ่งหากลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน นายจ้าง ลูกจ้างไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลจะส่งใบแจ้งหนี้มาเรียกเก็บจากสำนักงานประกันสังคมภายหลัง แต่ถ้าเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน นายจ้าง ลูกจ้างต้อง       ทดรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนแล้วนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกคืนจากกองทุนภายใน 90 วัน         และหากลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้าง        รายเดือน โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกไปตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน 1 ปี
 นายสุรินทร์ กล่าวอีกว่า ในกรณีที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนตามประเภทของการสูญเสียแต่        ไม่เกิน 10 ปี พร้อมทั้ง สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์และอาชีพไม่เกิน 20,000 บาท  และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด และสำนักงานกองทุนเงินทดแทน                          โทร.0-2956-2726-7 หรือสายด่วน 1506 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


...........................................................................
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วน 1506 /
www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 4117 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน