SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร, บทความ กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร, ตัวอย่าง กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
เรื่อง สปส. จับมือไปรษณีย์เปิดให้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ ทั่วประเทศ   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
Endurable (ความอดทน)   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
เจาะประเด็น ทำไมปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรถึงแก้ไขไม่ได้สักที?   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 4   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
ก.แรงงานรับแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวให้นายจ้าง   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
เป็นลูกจ้างหรือไม่ ??   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
จำนวนสถานประกอบการ และสาขา/นายจ้าง และผู้ประกันตน/ลูกจ้าง   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
บทคัดย่อ : การศึกษาค่าเฉลี่ยของแอสเบสตอสในบรรยากาศการทำงานประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง   Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ