SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้, บทความ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
ประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ในระหว่างเดินทางก่อนถึงเวลาปฏิบัติงาน   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบ)   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
ทรัพยากรมนุษย์และความต่อเนื่องของธุรกิจ   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
ค่ารักษาพยาบาล ที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
เอาเหตุที่ลงโทษแล้ว มาเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายฯ   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
สำรวจคนทำงานและนายจ้าง ความต้องการสองฝ่ายยังสวนทาง   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ภาวะโลกร้อน ปัจจุบัน   Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ