SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล, บทความ กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล, ตัวอย่าง กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
ขั้นตอนหลัก ของการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
กลยุทธ์การบริหารอัตราการออกจากงานเชิงรุก (Proactive Turnover Strategy)   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน เฟ้นคนเก่ง หาคนดี   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง !!!   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
สำรวจคนทำงานและนายจ้าง ความต้องการสองฝ่ายยังสวนทาง   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome)   Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า

กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ