SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้, บทความ Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้, ตัวอย่าง Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
ลูกจ้าง ผู้ประกันตนทราบหรือไม่...เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคืออะไร   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
Stress Tolerance ( ความอดทนต่อสภาวะความเครียด )   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
วิธีที่ฝ่าย HR จะพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
หลักสำคัญของ พระราชบัญญัติต่างๆ ที่ HR ควรรู้   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
ลดตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานขายระดับ 6 เป็นพนักงานขาย ระดับ 5   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
มาตรฐานแรงงานสากล ปัญหาการจ้างงานชั่วคราว และบทบาทสหภาพแรงงาน ตอน 2   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ