SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : สิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่น

กฎหมายแรงงาน : สิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่น | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : สิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่น, บทความ กฎหมายแรงงาน : สิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่น, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : สิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่น, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์มาตรา 7 การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพังได้ตามกฎหมายอื่น
 
        ลูกจ้างซึ่งได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว บางกรณีอาจได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่นด้วย หากไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นอาจทำให้เกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งว่า ลูกจ้างยังมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายอื่นอีกหรือไม่ บทบัญญัติข้างต้น นอกจากจะรับรองการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายทุกฉบับแล้ว ยังปิดปากมิให้ผู้มีหน้าที่ต้องให้สิทธิหรือจ่ายประโยชน์แก่ลูกจ้างยกการได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายฉบับอื่นของลูกจ้างขึ้นอ้างเพื่อไม่ให้สิทธิหรือประโยชน์หรือให้สิทธิหรือประโยชน์น้อยลงด้วย
จำนวนผู้ชม 2960 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ