ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : ความคาดหวังจากโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ความคาดหวังจากโครงการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : ความคาดหวังจากโครงการฝึกอบรม, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : ความคาดหวังจากโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : ความคาดหวังจากโครงการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        ผู้ประเมินโครงการฝึกอบรมต้องทราบความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น ผู้บริหาร หน่วยงานฝึกอบรม และผู้เข้าอบรม ก่อนการกำหนดเกณฑ์การประเมินโครงการฝึกอบรม โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริหารระดับสูงที่เริ่มให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยผู้บริหารส่วนใหญ่มีความความหวังต่อบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรม เป็น 6 ลักษณะ ต่อไปนี้
 
    1.  ความรู้ (Knowledge) ผู้เข้ารับการอบรมสมควรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
 
    2.  ทักษะ (Skill) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีและสามารถแสดงทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามที่ได้รับการสอน
 
    3.  ความสามารถและศักยภาพ (Capacity and Potential) ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาการในทิศทางที่ส่งเสริมต่อ
        การปฏิบัติงานในปัจจุบันและการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต
 
    4.  ทัศนคติ (Attitude) ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีกับองค์กรมีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความรู้สึกร่วม และ
         ทุ่มเทให้กับองค์กร
 
    5.  พัฒนากรของระบบงานและองค์กร (Development) การฝึกอบรมช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
         มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในอนาคต
 
    6. ความคาดหวังอื่นๆ (OtherExpectations) เป็นความต้องการในด้านอื่นๆ จากการฝึกอบรม เช่นภาพลักษณ์ของ
        องค์กร ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น
 
 
        เราจะเห็นว่าเกณฑ์ที่ดีในการประเมินโครงการฝึกอบรม นอกจากจะสามารถแสดงข้อมูลสำคัญสำหรับหน่วยงานฝึกอบรมแล้ว จะต้องสามารถประเมินและให้ข้อมูลตามที่ผู้บริหารต้องการ ประการสำคัญต้องสามารถสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และความเหมาะสมของโครงการอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
 

 
ข้อมูลอ้างอิง : การประเมินผลงานฝึกอบรม
 
โดย  : ดร. ณัฎฐพงษ์ เขจรนันทน์
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 7194 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน