SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ระบบ Skill – Based Compensation Plans

ระบบ Skill – Based Compensation Plans | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบ Skill – Based Compensation Plans, บทความ ระบบ Skill – Based Compensation Plans, ตัวอย่าง ระบบ Skill – Based Compensation Plans, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์    ระบบนี้จัดโครงสร้างเงินเดือนตามทักษะที่จะตามลักษณะของงานแบบเดิม พนักงานเริ่มจากเงินเดือนพื้นฐานที่เสมอนกัน จากนั้นก็จะได้รับการปรับเงินเดือนตามทักษะที่เขาขวนขวายหามาใส่ตัวได้ ระบบนี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ
 
    1.  แนวลึก (depth skill) คือปรับเงินเดือนตามความชำนาญเฉพาะด้าน หรือความเชี่ยวชาญที่พนักงานสั่งสมไว้เพิ่มขึ้น
 
    2.  แนวกว้าง (horizontal / breadth skill) คือปรับเมื่อพนักงานเก็บเกี่ยวทักษะได้หลากหลายงานมากขึ้น
 
    3.  แนวตั้ง (vertical skill) คือการปรับเมื่อพนักงาน “พัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น” เช่น การจัดสรรเวลา
         การประสานงาน การฝึกอบรม ความเป็นผู้นำ
 
อุตสาหกรรมที่นำระบบนี้ไปใช้ก็มีโทรคมนาคม ประกันชีวิต / ประกันภัย โรงแรม และค้าปลีก
 
ข้อดีของการใช้ระบบนี้ ก็คือ
 
    1.  ทำให้สถานประกอบการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ต้องถูกพันธนาการด้วย “ใบพรรณนางาน” ที่กำหนดตาม
        ตำแหน่งต่างๆ
 
    2.  ส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกคนข้ามสายงานกัน ทำให้สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายหรือกำหนดส่งมอบได้ แม้จะต้อง
        เผชิญกับการขาดสาย ลาป่วย หรือมีอัตราพนักงานออกจากงานสูง
 
    3.  ลดการบังคับบัญชาลงได้ ลดพนักงานระดับบริหารลงทำให้องค์กรกระชับดีขึ้น
 
    4.  พนักงานมีส่วนในการกำหนดเงินเดือนของตนมากขึ้น เพราะทุกคนรู้ดีว่าถ้าจะให้ได้เงินเดือนขึ้นก็ต้องสั่งสมทักษะให้มากขึ้น
 
ความเสี่ยง
 
    1.  อาจนำไปสู่การจ่ายเงินเดือนสูงเกินเหตุ หรือทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสูงขึ้น โดยไม่ต้องส่งผลให้ได้ผลผลิต
        เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนลงเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานสั่งสมทักษะได้ทุกประเภทอันพึงจะฝึกได้ จึงได้เงินเดือนสูงกว่า
        ระบบจ่ายตามตำแหน่งงาน
 
    2.  พนักงานอาจเก็บเกี่ยวทักษะได้มากมาย แต่ใช้จริงๆ อยู่ไม่กี่ประการ ทักษะที่ไม่ได้ใช้ก็จะขึ้นสนิมไปในที่สุด
 
    3.  พนักงานที่สั่งสมทักษะที่จะช่วยให้ขึ้นค่าตัวได้หมดแล้ว ก็จะเริ่มหงุดหงิด เพราะหมดทางได้เงินเดือนเพิ่มแล้ว จึง
         เริ่มหางานใหม่
 
    4.  อาจจะทำให้เสียเวลาในการบริหารจัดการมากเท่าเดิม หรือ มากกว่าเดิม
 
บทสรุป
 
    เหมาะสมกับสถานประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่เพิ่งเริ่มกิจการ ผู้ประกอบการเริ่มต้องการนอกครอบครัวหรือผู้ร่วมทุนมาช่วยงาน จึงจ้างตามทักษะที่ลูกจ้างพอมี คนที่เรียนรู้เร็ว ทำงานได้มากว่าก็มีค่าต่อสถานประกอบการนั้นมากกว่า ช่วยให้เติบโตได้มากขึ้น ความยืดหยุ่นของลูกจ้างเป็นผลดีต่อการขยายตัวของธุรกิจ พนักงานที่ยืดหยุ่นสูง ทำงานได้หลายอย่างจึงควรได้รับค่าตอบแทนสูงเป็นเงาตามตัว แต่เมื่อธุรกิจขายตัวไปถึงจุดหนึ่ง ก็อาจจะต้องมาวางระบบกันใหม่ให้เหมาะสมกับองค์กรที่เปลี่ยนไป
 
 
 

 
บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ด้วยระบบ Broadbanding
 
Boradbanding : An Innovative in Compensation Management
 
เขียนโดย :  ธัญญา  ผลอนันต์
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4207 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ