ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้

บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้, บทความ บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้, ตัวอย่าง บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้

  1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการ โดยเป้าหมายหลัก คือการดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรมในการผลักดัน ยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายในองค์กร ปรับโครงสร้างการแบ่งงาน และกำหนดกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงาน
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ ที่สำคัญต้องมีการสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  3. ปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล และรายงานถึงผลการดำเนินงานของบุคลล วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานทุกคนภายในองค์กร ควรจะมีการทบทวน ปรับปรุงและประเมินผลคุณภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร
  4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการอย่างมีระบบ ระเบียบ
  5. เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความผูกพันธ์ และทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืน การจัดให้มีกิจกรรมการสร้างบรรยากาศของการทำงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนผู้ชม 1021 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55322 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน