SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ระบบค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ (Pay for Result : P4R)

ระบบค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ (Pay for Result : P4R) | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ (Pay for Result : P4R), บทความ ระบบค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ (Pay for Result : P4R), ตัวอย่าง ระบบค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ (Pay for Result : P4R), บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์         เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนแนวใหม่ ซึ่งดำเนินการในเรื่องผลตอบแทนและรางวัลจูงใจได้ถึงขีดสูงสุด  อาทิ
        ·  มีระบบที่จะเข้ามารองรับการให้ผลตอบแทนและรางวัลจูงใจที่เป็นทั้งเงินเดือนสวัสดิการและโบนัส ได้ยุติธรรมมากกว่ารูปแบบการบริหารค่าจ้าง-เงินเดือนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 
        ·  มีการตีค่างานหรือประเมินค่างานตามความสามารถของคนโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของค่าจ้างแบบช่วงกว้าง (BroadBanding)  ซึ่งไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวแต่มีหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน
 
        ·  เป็นการก้าวล้ำหน้าการใช้ระบบค่าจ้างที่อิงค่าของงาน (Job Worth) ในแบบเดิมที่เน้นค่างาน ค่างานที่เพิ่มค่าเงินซึ่งในธุรกิจปัจจุบันไม่ยืดหยุ่นหรือตอบสนองต่อวิธีการของ BSC&KPIs
 
The Innovative P4R System
 
         เดิมทีเรื่องของค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่รู้จักกันในรูปแบบของ ระบบการจูงใจตามชิ้นงาน (Piece-Rate Incentive Systems) โดยดูจาก ผลทันที (Output) ของปริมาณงาน
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามชิ้นงาน (Piece – Rate Pay System) เป็นการวัดในผลิตภาพ (Measure of Productivity ) ซึ่งเกิดขึ้นตามแนวคิด “หลักการของการจัดการที่เป็นวิทยาศาสตร์” (Principle of Scientific Management) ของ Frederick W. Taylor
        โดย Taylor  เชื่อว่างานและระบบการทำงานควรจะถูกจัดตามหลักการวิทยาศาสตร์ที่ต้องการการันตี ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงสุด
 
        ดังนั้นระบบการจูงใจที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการจ่ายให้กับพนักงาน สำหรับงานที่ทำแต่ละชิ้นหรือหน่วยของผลทันที (Unit of Output) ซึ่งเรียกว่า “ระบบการจูงใจตามชิ้นงาน”
หมายความว่า ค่าตอบแทนของแต่ละบุคคลจะถูกผกผันโดยตรงกับผลิตภาพของแต่ละบุคคล เมื่อระบบค่าตอบแทนมีการพัฒนาต่อมาจึงมุ่งเน้นที่ค่าตอบแทนที่เน้นงาน (Job Based Pay)  เป็นหลัก
โลกใบเก่าบนความคิดเดิมในการวัดคุณค่าของงานไม่มีความหมายอีกต่อไป เมื่อหน้าที่งานสามารถเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาด
 
โมเดลใหม่ที่มุ่ง  คุณค่าของบุคคลและสมรรถภาพ  (Capability) ของแต่ละบุคคล
 
                “.... พนักงานที่ทำได้มากว่า มีคุณค่ากว่าคือบุคคลที่ต้องการ ....”
 
    1. ค่าตอบแทนรายชั่วโมง  จึงมุ่งให้ความสนใจในระดับที่สูงในระดับค่าตอบแทนตามทักษะ (SBP : Skill-Based Pay)
 
    2. ในระดับวิชาชีพหรือมืออาชีพ มีโมเดลใหม่สำหรับการบริหารค่าตอบแทนคือ ค่าตอบแทนตามความสามารถ (CBP: Competency Based Pay)  โดยทั้ง 2 แนวคิดอยู่บนพื้นฐานของสมรรถภาพของแต่ละบุคคล (The Individual’s Capabilities)โมเดลใหม่ของค่าตอบแทนจึงเปลี่ยนไปมุ่งที่อนาคตและออกแบบหรือจัดการให้สนับสนุนแผนธุรกิจในอนาคต
 
       อย่างไรก็ตามในทฤษฎีค่าตอบแทนแบบเดิมจะมองเรื่องการให้รางวัลในผลงานหรือผลสำเร็จเป็นเรื่องของค่าตอบแทนผันแปร (Variable Pay) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแตกต่างกันคือ
 
        ·  ค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ (P4R: Pay for Result)  สามารถใช้ได้ทั้งค่าตอบแทนผันแปร (Variable Pay )  คือรางวัลจูงใจ โบนัส และค่าตอบแทนคงที่ (Fixed Pay) คือเงินเดือน
 
        ·  ในแนวคิดของผู้เขียน (ดนัย เทียนพุฒ)  จึงเป็นลักษณะ Contingent Pay คือ ทั้งค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay Related Performance Pay for Performance) ค่าตอบแทนตามความสามารถ (CBP: Competency Based Pay ) และค่าตอบแทนตามทักษะ (SBP: Skill-Based Pay)
 
        ดังนั้น BBD (Broadbanding) ที่เป็นทั้งโครงสร้างค่าตอบแทน (Pay Structure) และระบบจำแนกตำแหน่ง (Classification) จึงมีความสำคัญสูงมากในค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ (P4R: Pay for Result)
 
โครงสร้างค่าตอบแทน Broadbanding (BBD­)
 
 
 

 
ดนัย เทียนพุฒ (2540) เอกสารหลักสูตร “New Compensation Technology: Boardbanding”
บริษัท ดี เอ็น เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 

 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 7173 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ