SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด

ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด, บทความ ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด, ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์            ความสัมพันธ์ภายหลังสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุด
 
 
                1 นายจ้างมีหน้าที่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งระบุระยะเวลาทำงาน และลักษณะงาน  ที่ลูกจ้างทำ
 
                2 นายจ้างจ่ายค่าเดินทางกลับให้ลูกจ้าง (ม.586)
 
                3 นายจ้างจ่ายสินจ้าง หรือค่าจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อเลิกจ้างในกรณีลูกจ้างไม่ได้กระทำ ความผิด
                    อันเข้าลักษณะร้ายแรง ตาม ม.583 แต่ต้องการให้ออกทันที
 
                4 ลูกจ้างต้องรักษาความลับในทางอุตสาหกรรมของนายจ้าง
 
                5 ลูกจ้างต้องไม่กระทำการในทางแข่งขันกับนายจ้าง
 
                6  ลูกจ้างและนายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหากมีกำหนด ภาระหน้าที่หลังสัญญาจ้าง แรงงานสิ้นสุด
 
                7 ความสัมพันธ์พิเศษ ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าชดเชย
จำนวนผู้ชม 17292 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ